Keskpäevaklubi

Selletalvised ilmad on umbest souksed, et küiskougipeendra tegemiseks paistab veel aega küllaga olad. No vaadab, kas jääbged sellekorra tali taeva vöi ähk saavad lapsed ikke pau peele uisutama ko korra.

Timmi Helle küsitleb Valvet ja Maiet. Foto: Tammeougu Oliver

Mis see inime soukse läkuse ilmaga ikke muud tiha tahabked kut söpradega juttu ajada ning ähk ka midad uut juure öppeda. Vöimalussi on souksteks kogusaamisteks on Sörves ko. Varsti juba kümugond aastad keib Salme rahvamajas koos Keskpäevaklubi. See on sels inimissi killel teisekorra isigid keske pääva müdud sorte edevötmisteks aega on. Äi pole nee pensiunäärid keik ühtid, keskpäävaklubis nääb ikke tööinimissi ko! Kuulavad seltsis ettekandeid miüdud sorti uuvitavatest asjadest, loevad üheteise luuletussi ede, keivad ekskursioonidel, tegad näitemängu ning mis keik veel.

Timmi Helle keis Salme Raamatukogus jutustamas Keskpäevaklubi eestvedajate Reede Valve ning Alasi Maiega.

Sörvekeelsed uudised 15.01.20 – Keskpäevaklubi

Attäh Valve ning Maie meite saatesse tulemast, joudu ning jäksu Keskpäevaklubile!

Sellekorra on meitel üks uudis ko. See on muidud ammune asi, et sörulaste keikse kangem, ning ühtlassi ko ainumas, segakoor keis mineva sui Talinas loulupiul. Sörve Maakooriga seltsis rändas ko sörulaste präägane ihufotugraaf Elina Kostabi. Niid on loulupiult saadud emutsioonid kenast ee vädind ning Elina dokumentaalfotonäitus Sörulaste ning saarlaste loulupiureisist valmis. Näitusepiltisid koos Raul Vinni kirjudut tekstidega saab niha Salme rahvamajas.
Souksed luud ning uudised tulad meite natuse tuulitselt Sörvemaalt.

Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Timmi Helle, Tammeougu Oliver ning Mari. Saate leikas kogu Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top