Käsitööpäevad Saaremaal

Sörvekeeltsed uudised 20.10.2021

Mineva reede vöttas Sörulaste Raadium oma mikruhvooni ning sihtis tükkisoopis linna-kohe – Kuresaare Ammedikooli, koes keisid XXIII vabariiklikud käsitööpäävad. Egasugu käsitöömeistreid oli seie kogu kargudand üle Eestimaa, keikidel kange imu tääda saaja, mida ning mismoodi sii Saaremaa ning Muhumaa peel souksi kenasid asju tihasse. 

Konverensil räägiti oma eri aamisega seutud kunsist ning selsitegevusest, mis sii Saaremaal juba entsest aast moodis on old ning mismoodi see käsitöömeistridele abiks olla saab. Sai  kuulda, mida jutusdavad saarlaste rahvariiedest meite loulud ning köneldi müdud tougu käsitöö tegemisest ko. Löpuks oli keikidel selge, et käsitöö on pailu körgem kunts kut umbest sukakudumine!  

Keikse kenamid tüdruguid ning nende uhkid leitisid näitsid meitele muhulased. Naad tegad isioma muhulasde kulduuri järge ete-moodsaid niidse-aa riidid. Vat seda edevust, koes roosid ning maasigud egasugu riiede peele tikitud vöi muudmoodi tehtud, äi saa mitte sönaga üles lugeda. Seda tuleb oma silmaga vaatma minna. Olga siis suisel aal Muhumaale Eput Päele vöi internetti

Tammeougu Mari keis Kuresaare Ammedikoolis kuhal ning tegi sünmuse korraldajatega natuse juttu ko.

XXIII käsitööpäevad Saaremaal, Kuresaare Ammedikoolis. Pildistas Tammeougu Mari 2021

See on ju ikke sedati old, et koes kenad pöllumaad napist, säel tihasse seda änam peent ning kallist käsitööd. Linnaka küla kesk Saaremaad on üks souke röhane kant, koes pöllu pidamine ikke suurde raskusdega seutud on old. Paasi Viivi, kis ise ko käsitöömeister on ning käsitöpääval taliduste juures abis oli, jutustas, mesmoodi säel Karja kirgu taga ete eladasse.

Attähh Mareli Rannap, Veskimägi Liina ning Paasi Viivi!


Souksed luud ning uudised tulad täna Saaremaa päälinnast Kuresaarest. Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari, Pääsu ning Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!

Back to Top