Fotugraafiast Sörvemaal entsel aal ning niidsel aal

Sörvekeeltsed uudised 1.12.2021

Terit sörulased ning muidu saarlased. Ma ole Tammeougu Mari. Andresebe sai mööda ning tali tuli Sörvemaale. Mültas keik puha lund täis ning kui niid keske pääva väheged valgust annaks, saaks kenasid joulupiltisid tiha.

Pildistamine on Sörvemaal kangest moodis old juba änam kud sada aastad tagasi. Siis töötas sii vene tsaari-enda piltnik Carl Oswald Bulla. Taale meeldis ikke sörve tüdrugid pildistada. Kammandas aga sörve kuued selga ning pildi peele. Niid meitel nönna kena vaata, et mismoodi see keik ikke keis ning oli. (Meitel on Bullast iks saade varemalt tehtud, seda saad siit kuulda ko!)

Ning muidud kui votugraahvisid juure tuli, akedi ikke pulmas ning muudel kulumistel ko piltisid tegema. Esimese Eesti aegas tuli pildi tegemiseks omal piltnik kuhal tellida. Et esiti oli pildistamine irpsa kallis töö, siis tehti pilttisid umbest teise pulmapäe omigu. Muidud oues ning keikse valgemal aal. Aparaadid es ole siis nii eed, et pimespidi midad tiha oleks saand. Keik pulmarahvas aeti vagusi pildi peele ning sedati oliged. 

Äga ma muidu seda asja ep teeks, aga me käisim Laasi Ainikaga selle pühaba Meelu Helgal vööraks. Olgaged et präägast elab Helga Koimla külas, on ta Läbara Metsakülas sündind sörulane. Ta vöttas meitid kenast pühade-vekkide ning ulga vanade piltidega vasta.

Sellest aast kui Meelu Helga veel noorugeine oli ning veel Matsi Helga oli, on taal alles jäend üks kena pulmaliste pilt oma isa venna pulmast, koes nende tööobu Mintsi ko peel on. Ning Helga määledas sellest pildistamisest, piltnik Pärtlist ning omal nönna armpsast obust meitele ka natuse könelda.

Meelu Helga näitab Tammeougu Marile oma onu Villem Aaslaidi pulmas aastal 1937 tehtud pilte

Pulmapilt, millelt tähelepanelik vaataja leiab ka tööobu Mintsi

Attäh Meelu Helga meitega kenast jutustamast!

Muidud on tänapääval jo egaüks votugraahv ning aparaat keikse aeg tasus ootmas. Sörrves ikke nendasammadi. Ning koes midad tihasse, säel akab ju kohe üks vöituaamine pihta! 
Tagasörulased pidavad juba mitmendad aastad kunninglikku votukonkurssi Jämaja kihelgonnas tehtud piltidest. Vöitlemine on tänaseks päävaks niid läbi, aga ma küsisi Vipi Kaupu kääst üle, et kuda nende konkursiga sellekorra läks. Taa ju seda eri säel ajab. No piltisid oli väljas 81 ning inimessi osalemas 31 ning kangest eed pildid olad ko. Jo sa piad ikke isi vaatma minema sönna indernetti, ääledada sa änam’p saa, aga vaata on ju ikka kena. Kunningliku votukonkursi vöitjad kuuldasse välja ning 25 keikse parama pildiga näitus aavadasse Torgu joulupuul, 18. detsembril. Muidud on säel oundasid ko müdu tükki mängus ning keikse paramadest piltidest tihasse kalender. Pole vaja äda vötta ühtid, küll teiseaasta saad isi ko konkursist osa vötta!


Souksed luud ning uudised tulad täna meite lumitselt Sörvemaalt. Sörvekeeltse saate tegid seltsis Laasi Ainika, Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top