Elust maal ja linnas, Eestis ja Itaalias räägivad Annikki ning Edoardo

Sörvekeeltsed uudised 29.09.2021

Mineva lauppa sai ulk inimessi linnast maale kupatud. 25. septembril toimus egas pool Eestimaal Maal Elamise Päe. Keiksugu maainimesed vötsid endid kogu ning tegid midad, mis nendel omal kangest meelepärane on, ning siis linnamihed said vaatma tulla, et mis naad sellest asjast arrvavad.

Rahvast oli pailu liikumas ning neid kohti, koes midad uuvitavad tiha, oli Saaremaal ning Sörrves üsna ulgem. Meitekandi rahvas oli Ansiküla Selsimaja juures. Säel sai näiteks trakturisid vaata – vaadat ega meitekandi mees oli oma trakturiga plattsis. Massinade uurijaid ning nönnasammati trakturi ottsas turnijaid jägus öhtani vällja. Muidud said keik, kis umbest trakturi juures seista’s taha, loulda, nönnasammati oues ringi joosta vöi oues pinksi mängata, tuhlisortide vöi ounade näitussi vaata vöi giugraahviad oppida. Siis sai sii veel selsimaja ula all kooki ning moosi maida ning pärast limbusupist köhu täis süia. Ning külalissi jägus ulgem.

Akaduseks rääkisime natuse juttu

Keikse esimesena oli platsis Annikki Aruväli, kis sii Saaremaa aintsamas linnas – Kuresaares koos oma mihe, Edoardo Narbonaga juba möned aastad kövast körged kulduuri tegad. Öpetavad muusigakoolis lapsi ning tegad isi ulganiste konsertisid. Septembri akadusest on Annikki Saaremaa valla kulduurinounigu ammedis. Meite riburter oli oma mikruhvooniga plattsis ning tegime selle maal elamise pääva konrastiks juttu oopisked suures linnas elamisest, ning Itaaliamaa elust. 

Attäh Annikki ning Edoardo!


Souksed luud ning uudised tulad täna meite päigest täis Sörvemaalt.

Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeogu Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top