Elust Lülle külas jutusdab Matu Marje

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 24.01.2024

Terit keik körulased ning sörulaste söbrad. Ma ole Timmi Helle.

Jaanuar akab läbi saama. Pühad peetud ning argipäised tegemised tahtvad tegemist. Üks piamine tegemine, millest mette üle äga ümber äi saa, on lume lükmine vöi kühveldamine. Esiti oli kena mönus töö, pikapeele akab pire kut ee tüütama. Äga muidugid ilma-aja vastu äi saa, on nönda kut on. Talve selgroog piaks ikkagid juba pooleks olema, sedapuhku jälle sulailma  kord.

Talvist Sörvemaad pildistas Timmi Helle. SPS 2024

Kui lumega mässamine körvale jätta, siis keik tegad oma arjund egapäissi asju. Töölkeimise kohustuste körval laulu- või näitemänguproovid, trennid, tiaatris vöi kinus keimised, konverentsid – onts talisel ajal vöimalussi vähe. Üks äda nendega on – änamjäult kaugel. Söidukuludega tuleb üsna mihesti arvesta. See jutt, mis räägitasse, et ärge autudega söitke, tarvitage ühistransporti – no see jutt ajab umbest naerma. Passib ähk küll Talina linna, koes liiklus tihe ning ööbussidkid käikus. Meitel ööbussisid pole ning päävaste liikumine äi passi ka keimistega kogu, nönda et tuleb igaühel omal akkama saaja.

Matu Marje Lülle külast rääkis, kuidas ta oma päävad mööda saadab ning mihantsed ta röömud ning mured on.

Möni inimene teeb veel päris tööd ka, mette’p laksuda umbest ilma kautu ühe uvitegevuse juurest teise juure. Muidugid see ilmakoutu laksutamine on ka äbematta kena ning ojab olemise ergu.

Nönda kut kuultsite – äga polegid teeb mis iseäralikku meitel sedakorda. Neesammad teemad mis muial Eestiskid. Öpetajate streik, see tüki aega päävateema olnd. Murekohaks tulad vahel talised olud ning teede lahtioidmine. Et igal ajal oleks päästeautudele või kiirabile keik teed lahti aetud ning keik saaks öigel ajal sönna söite kohe tarist.

Sedine see elu sii lumisel ning jäisel Sörvemaal paergus on. Suure ilma asjadest kougel ning üsna tasase minemisega.


Matu Marjega keis rääkimas Timmi Helle. Saate leikas kogu Tammeniidi Margus. Olga siis kenad terist teitele!

Back to Top