Kust santimise kohta lisa leida?

Saaremaistest santidest kirjutamiseks ajasin juttu vanade sõrulastega ning suure hulga materjale leidsin erinevatest teadus- ja mäluasutustest ning seal talletatu põhjal koostatud võrgulehekülgedelt.


Eesti Kirjandusmuuseum – üks väga oluline roosat karva maja Tartus, Vanemuise tänaval. Kirjandusmuuseumi võrguleht: www.folklore.ee 

Rahvaluulearhiiv – osa Eesti Kirjandusmuuseumist, kus suur hulk meie esivanemate kallist vaimuvara hoiul on. Kui sealt ei leia, siis võibolla ehk veel vanaonu mäletab…

Kalendrikommete kartoteekmuistise moega hiigelsuurde sahtlitega kappi mahutatud kartoteek Rahvaluulearhiivis. Sinna süsteemselt kokku koondatud uskumatult suur hulk rahvakalendrisse puutuvaid infokilde Rahvaluulearhiivist.

Koguteose „Eesti rahvakalender“ – uuendatud veebiväljaandes on kirjeldatud 93 eesti pärimuslikku tähtpäeva ja perioodi ning süstematiseeritult esitatud 9175 kalendriteadet Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivist. Kena tükk põnevat lugemist!

Berta ehk Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas pakub infoallikaid ligikaudu 80 rohkem ja vähem tuntud tähtpäeva kohta.

Regilaulude andmebaas – üle interneti ligipääsetav andmebaas, kus on saadaval peaaegu kõik rahvaluulearhiivis leiduvad regilaulud ja pisut ka uuemat rahvalaulu. Vaata siia; www.folklore.ee/regilaul/andmebaas

Noodikartoteek Rahvaluuleahriivis – rahvaviiside noodistused kartoteegikaartidel, sealt leiad märkimisväärse osa Rahvaluulearhiivis leiduvast muusikamaterjalist.

Maskeerimiskombestikust leiad lisamaterjale ka siit: www.folklore.ee/Sanditajad/eesti_maskeerimisest 

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid tutvustab see e-raamat: www.folklore.ee/pubte/eraamat/saaremaa 

Esemeline info:

Saaremaa Muuseum

Eesti Rahva Muuseum

Mihkli Muuseum Vikil Saaremaal

Suur osa muuseumides leiduvast on pildi kujul nähtav siin: www.muis.ee

Eesti Folkloorinõukogu festivali “Hakkame santima” heaks kokkukogutud materjalid santimiskombestikust Eestis: www.mardipaev.com 


Loe saaremaisest santimiskombestikust lähemalt Tammeougu Mari kirjutatud artiklist “Sügistalviste külaliste aeg” ja ühekaupa olulisematest tegelastest jutustavast postitusest “Sandid ning õnnetoojad Saaremaal”.


Saaremaiste santide ja õnnetoojate uurimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Eesti Folkloorinõukogu ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts.

Fotod Tammeougu Mari, Tammeougu Pääsu ning Mikk Mutso.

Fototöötlus Tammeougu Mari.

Keelekorrektuur Vesikonna Katrina.

Suur aitäh, Mall ja Reet Hiiemäe!

Back to Top