Sõrulased said “Sörulase aabitsad”

Kõikidel Sõrvemaa ainsa kooli õpilastel ja õpetajatel on “Sörulase aabits”!

Sel sügisel asus Salme Põhikooli 1. klassi õppima 10 sõrve last. Juba traditsiooniks on saanud, et kõik Sõrvemaa ainsasse kooli astujad saavad kingiks “Sörulase aabitsa”. Sörvemaa Pärimuse Seltsi esindajatel olid kooli pidulikul avaaktusel kaasas aabitsad ka kahele uuele õpetajale – Reena Juursoo (1. klassi õpetaja) ja Meelis Juhandi (füüsika, informaatika) – ning neljale eelmise õppeaasta jooksul Salme kooliperega liitunud vanemate klasside õpilastele. 

Suur aitäh kõigile, kes on läbi aastate seltsi tegevust toetanud ja teinud võimalikuks kinkida sõrulaste isioma raamatud kogu koolirahvale!