Seitse suvist lastekolmapäeva Anseküla Seltsimajas

“Juba järgmisel kolmapäeval, 30. juunil kell 12 ootame seltsimajja piirkonna lapsi igas vanuses, vanemad tohib samuti kaasa võtta. Saame tuttavaks, peame plaani, mängime vastavalt ilmale kas toas või õues! Koosolemise aega on kella viieni. Lõunaleiva võtab igaüks ise kaasa ja seda sööme peale kella kahte, morssi sinna kõrvale teeme koos…”

Sellisest teatest said alguse Lastekolmapäevad Anseküla Seltsimajas. Eestvedajaks Salu Epp, abilisteks Põlluosa Heidi, Tammeniidi Elve ning Tammeougu Mari ja Pääsu. Kokku toimus Ansekülas seitse päeva täis vilgast tegevust. Sündmustest sai osa vähemalt 23 last ning tosinkond lapsevanemat ning vanavanemat.

Kokkusaamistel mängiti, räägiti elust, lauldi merelaule, meisterdati, mängiti ringmänge, tehti sporti ja peeti piknikku. Külalised käisid rääkimas niidutaimestikust, politseikoera tööst, mereohutusest, tuleohutusest, päästjate tööst, turvalisest liiklemisest, tippvõimleja elust ning tehti üks korralik Oolibe-disko.


Lastekolmapäevad said teoks tänu

  • vabatahtlike meeskonna iganädalasele tööle (aitäh Salu Epp, Põlluotsa Heidi, Tammeniidi Elve, Tammeougu Pääsu ja Mari),
  • kolmapäevaste külaliste vastutulelikkusele (aitäh Päästeamet, Politsei- ja piirivalveamet, Anu Lepik, Hanna Mägi, Rait Vesiknõmm, Margus Lepik) ning
  • Anseküla Põllumeeste Seltsi, Salme Rahvamaja, Saaremaa valla ja Sörvemaa Pärimuse Seltsi toetusele.

Suur tänu kõigile vanematele ja vanavanematele, kes aitasid lastel õigel ajal Anseküla Seltsimaja juurde jõuda!

Aitäh!