rakenduse sqrvemaa privaatsuspoliitika

Facebooki rakendus sqrvemaa 194704827790583
on mõeldud kasutamiskes ainult veebilehe sörvemaa.ee koosmõjuna. Sellest teisel viisil kasutades sisestatud andmete eest vastutab andmete sisestaja. Veebilehe sörvemaa.ee haldaja ei võta vastutust sisestatud andmete ja nende sisu eest. Sörvemaa.ee haldaja võtab endale õiguse need andmed hävitada koheselt kui need tekivad, samuti võtab sörvemaa.ee haldaja endale õiguse neid andmeid avaldada õiguskaitse süsteemide esindajatele.

Rakendus sqrvemaa on mõeldud kasutamiseks kokkuleppel sörvemaa.ee haldajaga.