Kultuurikildude tagasiõmblemisest

Vahel juhtub, et ka mõne kõrgelt hinnatud kultuuri küljest läheb kild kaduma. Üldjoontes on kõik nagu ikka, aga üht kommet enam ei järgita. Selle asemel võetakse tarvitusele näiteks mingi üpris juhuslik, aga see-eest moodne mõne teise maa tava. Nii mõnigi vanade kommete mäletaja on taolisel puhul mõelnud, et keelaks uue …

“Sörulase aabits”

Timmi Helle, Tammeougu Mari, Jaagutooma Merle ja Vesikonna Katrina jutustavad “Sörulase aabitsa” tegemisest, tegijatest ning sellest, milleks aabitsat tarvitada saab. Lühike saade: Pikk saade: Ainult heli:

Joulurööm “Sörulase aabitsast”!

Tammeougu Mari Sellest’p saa mitte vakka olla. “Sörulase aabits” sai valmis ning on niid mool sii loua peel präegast. Igavene suur ning paks teine. No on pailu piltisid! Andis  teist ikke oota. Esimene tösine möte aabitsategemise asjus sai välja räägit ning läbi arutud 2008. aasta löppus. Joulute aegas. Siis kargas …

Mihkel Undrest ja Mõntu sadam

Timmi Helle ja Tammeougu Olku käisid Mõntu sadamas Mihkel Undrestiga rääkimas Sörve tulevikust ja Mõntu sadamast. Foto: Mõntu sadam Hiiumaamudeliklubi – Üleslaadija oma töö, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46705297