Tammeougu Mari, Timmi Helle ja Vipi Kaupo jutustavad ilmaasjadest

2017. Aasta akab otsa saama. Kokkuvötteks said üks öhta kogu. Tammeougu Mari, Timmi Helle ning Vipi Kaupo. Ning siis nad üks tunnijagu arutasid neid ilmaasju. Juttu tuli södadedest ning koloosides ning Abruga vallast. Metsaloomadest ning noorte laste näitemängudest. Päris mitmest asjast veel.

Pikem saade

Lühine saade

 

Väljakaevamised Ansekülas, hukkunud punaarmeelased maetakse ümber.

Tammeougu Mari meenutab, et Sõrve kanti on maetud mitmetes sõdades ja lahingutes hukkunud sõdureid.
Intervjuud Maaja Tiltsi ja Taniel Varesega
Teadaanne “Sörulase aabitsa” tellimise võimalusest veebilehelt sörvemaa.ee.

pikam saade

“Kurt ning käbi” Sörulase aabits. Marek Tarkin

Sõrulaste mälupäeval meenutati esimest koolipäeva

Lühike saade:

Pikk saade:

Piilniidi Linda
Foto: Koolielu Kaire

Igasügisesel Sõrulaste mälupäeval osalejad meenutavad oma esimest koolipäeva, riietust ja kooliaega üldiselt. Intervjuu sõrulaste Leida Undresti ja Silver Odraga. Räägitakse esimesest koolipäevast.

Pikas saates jutustatakse lisaks lemmikkaladest ja nende valmistamise viisidest.

Teadaanne “Sörulase aabitsa” väljaandmise toetamise võimalusest.

Sülla Silver
Foto: Koolielu Kaire