Joulurööm “Sörulase aabitsast”!

Tammeougu Mari

Sellest’p saa mitte vakka olla. “Sörulase aabits” sai valmis ning on niid mool sii loua peel präegast. Igavene suur ning paks teine. No on pailu piltisid!

Andis  teist ikke oota.

Esimene tösine möte aabitsategemise asjus sai välja räägit ning läbi arutud 2008. aasta löppus. Joulute aegas. Siis kargas ulk inimessi meitel abi. Töö ning laste ning oppmise körvalt olem seda raamadud sii seltsis teind. Kümugond aastad.

Iteldasse, et “Ärga olga sool sada rubla. Olga sool sada söpra!”

Meitel on umbest sedati läind!

Ma looda kangest, et keikidel sajakonnal sörulasel ähk sörulase söbral, kis aabitsa jäuks oma juttusid saatsid vöi meitel muudmoodi abiks olid, on selle raamadu üle ee meel. Isigid siis kut nende omakirjutud jutud sellesse raamadusse es joua mitte.

Ilma teteta poleks seda va “Sörulase aabitsat” mitte olemasked!

Viimastel päevadel äi anna moole asu, et keik es joua mitte nöndakoua oota kui raamat valmis. Öige müdu kutsed aabitsapeule olen valmis kirjutand, aga saatmata jättend. Säel, koes seda kutset oodet oleks, posteljon änam äi kei.

Attäh, et meitel abiks olite!

Me teem neid raamaduid veel. Sörvekeeltsed kirjandust on pailu änam tarist kut umbest üks “Sörulase aabits”! Kui sool on möni möte, et mis raamadud sa tahaks sörve keeles kirjuta ähk lugeda, anna see kenast meitel tääda (sorvemaa.parimuse.selts@eesti.ee).

Sedati saame varsi teitega seltsis uue edevötmisega akadust tiha!

 

 

Tammeougu Mari, Timmi Helle ja Vipi Kaupo jutustavad ilmaasjadest

2017. Aasta akab otsa saama. Kokkuvötteks said üks öhta kogu. Tammeougu Mari, Timmi Helle ning Vipi Kaupo. Ning siis nad üks tunnijagu arutasid neid ilmaasju. Juttu tuli södadedest ning koloosides ning Abruga vallast. Metsaloomadest ning noorte laste näitemängudest. Päris mitmest asjast veel.

Pikem saade

Lühine saade

 

Väljakaevamised Ansekülas, hukkunud punaarmeelased maetakse ümber.

Tammeougu Mari meenutab, et Sõrve kanti on maetud mitmetes sõdades ja lahingutes hukkunud sõdureid.
Intervjuud Maaja Tiltsi ja Taniel Varesega
Teadaanne “Sörulase aabitsa” tellimise võimalusest veebilehelt sörvemaa.ee.

pikam saade

“Kurt ning käbi” Sörulase aabits. Marek Tarkin

Sõrulaste mälupäeval meenutati esimest koolipäeva

Lühike saade:

Pikk saade:

Piilniidi Linda
Foto: Koolielu Kaire

Igasügisesel Sõrulaste mälupäeval osalejad meenutavad oma esimest koolipäeva, riietust ja kooliaega üldiselt. Intervjuu sõrulaste Leida Undresti ja Silver Odraga. Räägitakse esimesest koolipäevast.

Pikas saates jutustatakse lisaks lemmikkaladest ja nende valmistamise viisidest.

Teadaanne “Sörulase aabitsa” väljaandmise toetamise võimalusest.

Sülla Silver
Foto: Koolielu Kaire