Sörve riide vilmipäe Ansekülas

6. detsembri lumine päe kulges Sörvemaa Pärimuse Seltsi sörve riide tähe all. Üle Eestimaa tuntud käsitöömeister, rahvariidespetsialist ning vilmimeister Mareli Rannap keis meitel külas, et piregeise sörve rahvast riidepanemise juures üles vilmida.

Taa on sedasorti tööd siikantis ennemgeed teind. Esimene vilm “Anseküla naine paneb ennast riidesse” sai tehdut 2021. aastal ning seda saab internettist kenast vaata. Ning see vilmigeine oli umbest akadus, aastaga tegi Mareli ülesvötted vaada’t keikide Saaremaa kantide naiseriiete selga panemisest. Selle aasta akaduses oli vilmisid kogu juba üksteisend. Selleaasta on juure tulemas teist samapailu ähk änamged veel, niid meeste ning lasteriietest!

Selle teisibe oli plaanis üles vötta lasteriide ning meesteriide üll aamine. Modellideks sündind sörulased Orm, Kelly ning Tõnis. Vilmi peele said vööt poisteriided, tüdruguriided ning sörve mehe riided. Küll sai siis neid riidid üll vööt ning jälle maha aet. Vilmi ülesvötmisel tuleb ju ega asja müdu korda tiha!

Kui saa niid mötled, et ete milletarvis souke suur töö ede vööt on?

Ikke rahva arimise nimel. Egaühel pole ju seda rahvariide selga seeramise asja öpedut. Isiomatarkusest äi pole mitte ega korra küllalt. Nee endi troise-aamise vilmid andvad täädust, mismoodi siis nee muistise moe järge riided selga aida, kuda ööd vöruda, tanu üll vötta, sukapailu siduda ähk preesi rinda seerata. Ku sool omal teedmissi vajak siis vaada nende vilmide peelt järge!

2022 aasta löppus on oota selleaastaste rahvariidevilmide esitlust! Joudu ning terist Mareli!


Me olem Mareli Rannapiga seltsis tüki aega seda rahvariide-asja aand:

Mareli jutusdab rahvariietest 2021 aasta käsitööpääval selles raadiumisaates ning

just tema eestvädamisel keisim 2019. aastal Peterburis etnograafiamuuseumis ekspeditsioonil


Sörve riide kandmismoe kohta saad uhkesti teedust sörve noorte tehtud piltidelt ning Tammeougu Mari kirjudut artiklisarjas “Sõrve riide kandmine”