Sörve Maakoor käis Kärdlas advendikontserti andmas

Joulute-aegas on muusigutel ikke keikse aktiivsem elu. Ning uhkem ka – see ju tääda asi, et joululoulud on nee keige kenamad loulud.

Nöndat polegeed imesta, et es saa ete nädalatged Salme rahvamaja tulede süitamise päevast mööda, kui Maakoor jälle muusikategemise ede vöttis. Söitsim keige täävega Iiumaale, teiste kooridega seltsis Advendikontserti pidama.

Eesti Segakooride Liit kutsus lummemattund Kärdla kirku kokku kaheksa koori üle Eestimaa. Pärt Uusbergi juhatamisel tuli ettekandele 7-osaline “Jõululugu” solistidele (Anneliis Volmer, Andre Tõnnis), orelile (Piret Aidulo), ühendkoorile ning orgestrile Collegium Consonante. Lisaks kuulis kontserdil ka Cyrillus Kreegi, Ester Mägi jt armastadut autorite talveloomingut. Saaremaa koorisid oli peele meite kuhal veel kaks – Helin ning Eysysla.

Repertuaar oli sellekorra müdut nahka. Möned loulud olid lihtsad ning teisekorra selged veel enne proovimistked, aga teised tahtsid püsut änam trenni saaja. Pärt Uusberg, kis ise änam kut pooled loulud isi teind oli, sai proovis kövast vaiva nähja, et keik ikke taa tahtmise järge läheks. Pingutada tuli ikke kövasti. Nee koorid kis samal omigul kodunt tulema aksid oli konserdi ajaks juba tükkis väsind. Maakoor oli targast juba eelmisel öhtal end lumitsele Iiumaale seerand nöndat meitel jägus jäksu küll.

Kärdla kirk on muidud üsna pisine ning koor sai ennast üsna tiheli kogu muljuda. Koos oreli, orgestri ning solistidega kölasid loulud muidud uhkest. Kirkus oli rahvast ka üsna pailu ning kolmas advent sai ete uhkest ee peetud.

Teiseoome söitsim läbi lumitse ning puhtaks ee jäetand Iiumaa ning Saaremaa jälle kojupoole. Päiges tousis ning keik oli kounis kut talvemuinasjuttus

Sellevasta elekter, mis meitel kodu juba müdu pääva ennem ärasöit koeskil ee läind oli, es tule veel müdu pääva tagasi.


Sörve Maakoori söitu Iiumaale toetas Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp.

Attäh!


Back to Top