Sörulaste tegemised jöudsid Lätimaa raadiumisse!

Umbest teiseoome peele meite kadribest tansiöhtad Kuresaares, keis Ansikülas külas Läti Klassikaraadiu pärimusmuusikasaadete tegija Annete Stuce. Teda uuvidas et mis tegemissi nee sörulased sii tegad. Tammeougu Mari siis jutusdas taale meite meite muusigutest ning Tansiöhtatest, sörulaste kulduurist üldse ning muidud meite isioma aabitsast ko. Natuse sellest mismoodi me Lätimaal külas keisime ning kuidas meitel liivi keelest arusaamine läheb ning mis plaanid meitel oma eluga sii on.

Sellest mönusast jutuajamisest tegi Anette raadiumisaate Läti Klassikaraadiumisse. Sönna said ka meite muusigud Ammuker ning Küi ko püsut eetriaega.

Kui sool läti keel mitte vööras äi ole, siis kuula meite saadet siit Läti Klassikaraadiu vörgulehelt!


Ähk sa tahaks isigid tääda, et mida nee meite muusigud sii tegad. Eks uuri lisemalt meite Logiraamadust. Säelt levad lugusid meite egatsugu viimase aja tegemistest!

Ammuker – teeb suure oolega oma esimest albumit
Küi – keis Moostes Kaamosel esinemas ning joudis ko Kallemääle santimisest rääkima
Soe Jutt – loulab sounaloudil ning teisekorra mujal loudil ko
Sörve Maakoor – teeb kövast trenni ning plaanib varsti iidlastel vööraks minna
Akordionisörmitsejad – keisid Orisaares rahvamuusikapääval
Noorsörmitsejad – öpivad usinast suureks rahvamuusigupeuks 2023
Saaremaa Tansiöhtad – ootvad keiki tanssijaid ning pillimängjaid!