Sõrulased Väike-Baltical 2022

Suiseid pühasid tähistasid Sörvemaa Pärimuse Seltsi muusikud seekord Tallinna vanalinnas musitseerides. Ammuker, Soe Jutt ja Sörvemaa Sörmitsejad võtsid 4. juunil osa Väike-Baltica pärimusfestivalist. Kohal oli ka Saaremaa Tansiöhtate esindus.

Peo akatuseks marssisime rongkäigus koos pidulistega läbi vanalinna, teel tegime mitu ringmängupausi. Päeva jooksul jõudsime koos Janika Orase ning ringi regilauljatega laulma nii meie omasid kui ukrainlaste laule, Tornide väljakule tantsima ja Juunijämmi seltskonnaga pilli mängima mitmesse paika vanalinnas. Kui suurem musitseerimine möödas, jõudsid Ammukeri naised Ukraina sõjameeste toetuseks võrke punuma. Ka Sina saad aidata, kindlasti leiad varjevõrkude valmistamise seltskonna oma kodukandis!

Igast Eestimaa nurgast pärimusmuusikud kokkutoonud osalusfestivali korraldas Eesti Folkloorinõukogu.

Back to Top