Sörulased akvad jälle endid Balticale seerama!

Umbest möni päe ongid veel jäänd suure Baltica piuni Talinas. See on täitsa pitka ajaluuga pidu, esimene peeti juba 1987. aastal Leetus. See oo selle poolest kena pidu, et see käib sedati külakorda Leedu, Läti ning Eesti vahet. Sellekorra siis jälle Eestis.

Kesknädal, 31.mai, oli see öhta, kus Sörvemaa Sörmitsejad ning Körkküla Pärimustansu ring tegid oma viimast proovi.  Just sedati, kut see keik Talinas välja peab akama nägema. Sellekorra Jöe talu ouemurul. Vötsim seltsi ligiolnd rahvast ko ning. Iganes kena oli olla ning lood ja tansud tulid kenasti välja ko. Kas tead, see oli ete ena vaata, kuulda ning muidud kaasa tanssida!

Kuule, ku sool nüid ko tekkis tahtmine meite pillide järgi ning meitega koos tanssida ning loulda,  siis oo sool selleks unnigaalne võimalus Baltica pidupaikas Talinas Tornide väljakul. Sörulased oma ansamblitega Ammuker, Soe Jutt, Sörvemaa Sörmitsejad ning Kõrkküla pärimustantsu ringi tantsijad on esinemas:

reede kellu  15:30 Lääne-Eesti laval,
lauba kah Lääne-Eesti laval kellu 12,
ning Vabalaval kell 17:00.
Pühaba aga tule kellu 13:00-ks Vabalava juure ning
öhta kellu 17:00 aegus saame korra loudi peele ka peo löppkontserdil.

Täpsem info Baltica kodulehel.

Pidus nääme siis!


Mineva-aasta käisim tükkis oopis Lätimaal Baltical – siit saad lugeda, et mis me säel tegim!

Back to Top