Sörmitsejad ning Ammuker aksid laadamuusiguteks

Nagu sii juba moeks saand on, on Salmel ega joulute aegas joululaat. 2022 aasta detsembrikuus ikke umbest nöndasammadi. Et laat ikke tööst uhke oleks, kutsuti meite muusigud ko loudil mängma.

Akordiunisörmitsejad tegid otsa lahti ning mängsid viis pillilugu Sörvemaalt ning Saaremaalt. Ede müdu valtsi ning vahepeale üks polka ka. Polkaks valisim täitsa meite oma luu, kunagid siitsamast Salmelt üles kirjudut, Sandri Peetri kääst. Kui pillilood tehdut, joudsid platsi Ammukeri naised kis nöndasammadi viis saaremaist loulu loultsid. Naised jutusdasid sellekorra kui uhked on ikke nee meite isiomad saaremaa riided ning ühe loulu loultsime laadal käimisest ko.

Konserdi löpuks mängsid Sörvemaa Noorsörmitsejad suurtest ning pisistest koertest!

Souke lugu sellekorra!


Järgmise korra saab meite muusiguid näha ning kuulda Ansikülas, Pühadevahekontserdil, 29. detsembril 2022!