Regilaulualbumi “Siiruviiruline” teine salvestuspäe

Ammukeri naised on vöttend omale plaani tiha üks ete kena muistise saarlaste-sörulaste muusigu kuulamise albom. Isigid nimi on tääda, “Siiruviiruline“. Ning loulud jutusdavad natuse vöi teisekorra ka pre änam saarlaste riidemoest.

Selle pühaba, 24. märtsil 2022 sai jälle kaksteisend naisterahvast Anseküla selsimajas kogu, et üks ete tösine salvestuspäe tiha. See siis juba ühtejooni teine. Saime veel püutääve loulusid arvudi sisse. Kevadised tuuled on meite ääleaparaati aga kövast rahkind, nönda’t ikke ühe korra piame veel kogu saama ning seltsis mikruhvooni sehese loulusid loulma. Äga sest midad kahju polegeed! Souke muusigu töö vöib ju ete meeldimageed akada!


Saaremaa regilaulude plaadi väljaandmist toetavad Eesti Kultuurkapital, Saaremaa vald, Sörvemaa Pärimuse Selts ning ühe piregeise on plaadi tegemist toetand ka keik kis omal “Sörulase aabitsa” ostend on!