Rahvamuusikapäe Orissaares 2022

Selleaastast rahvamajade pääva 22. oktoobrit 2022 tähistas Orissaare rahvamaja rahvamuusikaga. Üle Saaremaa ning muidud Sörvest ko, oli kogu söitend tuatäis pillimehi, -naisi ning muidu muusikaarmastajaid. Pääva akaduses öpedas Cätlin Mägi keikidel kel ambad suus selgeks suupillimängu. Seda pisist instrumenti nimedasse niidsel aal änamast parmupilliks, aga kenasid nimesid on sel viguril pailu old (mokapill, konnapill, suupill, parmupill ning äi tee mis veel).

Sörvemaa Sörmitsejad vötsid röömuga keigest osa mis pakuti. Öhtasel konserdil mängsid keik seltsis Sepa Vasja kääst üles kirjudut valtsi “Vennake” ning pärast sai egaüks isi ko korra loudil muusikad tiha.

Attäh lahke pererahvas, teiseaasta nääme jälle!


Sörvemaa Sörmitsejad on ete müdu korda rahvamuusikapäeval keind, minevaasta näiteks toimus rahvamuusikute päe Muhumaal!

Back to Top