Noorsörmitsejad käisid rahvamuusikapeo esimeses proovis

See lauppa (28. jaanuar 2023) said Viimsi koolimajas kogu pool tulevasuise noorde rahvamuusigute peu pillirahvast. Ikke selleks et aprillikuisel edemängmisel keik kenast välja tuleks.

Sörulased tegid söiduga akadust juba ennem kellu seitsed omigul. Rahvakulduuri keskus ning Saaremaa vald Krista Lemberi korraldamisel olid meitel bussi valmis varund nöndat saime sellekorra ete mugavast kuhale. Teel vötsim peele ka Orissaare rahvamuusikaansambli kandlemängjad koos Õie Pärteliga ning uhke söit läbi uudsis metsade läks edasi.

Proovid Viimsi ja Haabneeme koolimajades peele pitka reisu, olid tösine katsumus. Aksime koondorgestri prooviga pihta omigu kellu 11 aegas ning viiulid-kandled löpedasid omad proovid öhta viiest. Vahebel jähi umbest natuse aega et vöileiba süia ning järgmine prooviruum ülese otsida. Mängjaid oli kuhal tuld keikidest pilliliikides, meite selsis oli peele koondorgestri veel ko meite omad viiulisörmitsejad (kis said ikke täisväu sel pääval tiha) ning Õie kanneldajad.

Noorsörmitsejade jäuks keikse olulisem Krista Sildoja ning Ott Kaasigu koondorgestri proov sai ete töine. Keik luud said esite viisi- ning armooniapillidel eraldi pöhjalikult läbi mängatud, raskemad kuhad müdu korda läbi tehtud ning löpuks suures saalis keik seltsis mängates ka üles salvesdut. Pärast kodu on keikidel kena vaata, et mis äste oli ning koes änam pingutada tuleb.

Meite noordel paistsid nee viis lugu ete kenast selged olad ning esimese aprilli edemängmiseks saam nee viimased trenni vajavad pisiasjad kindlast ka selgeks! Viiulidel tuleb püsut rohkem arjudada, aga eks meitel ole veel terve veebruar-märts aega endid nobemaks treenida. Õie itles, et kandlemängjatel oli proovis kenast läind, luud on noordel äste ee opit ning nee paar pisist asja mis veel selgeks tiha tuleb lähtvad lihtsast.

Krista Sildoja ergul juhatamisel said proovitunnid ete nobest mööda. Kui sörulased öhta kellu poole kümne aegas koju joudsid, olid keik surmväsind. Kasu oli sest päävast pailu ning keikidel on niid tääda, mis lugusid veel treenida tuleb ning mis klaariks saand on.

Keik luud on taarist veel piha aada ning 1. aprillil uuest sama tee ede vötta. Siis oodab meitid edemängmine ning saame selgeks, kis suurde piduse mängma pääsevad ning kes sellekorra veel mitte’p saa.

Back to Top