Joulurööm “Sörulase aabitsast”!

Tammeougu Mari Sellest’p saa mitte vakka olla. “Sörulase aabits” sai valmis ning on niid mool sii loua peel präegast. Igavene suur ning paks teine. No on pailu piltisid! Andis  teist ikke oota. Esimene tösine möte aabitsategemise asjus sai välja räägit ning läbi arutud 2008. aasta löppus. Joulute aegas. Siis kargas …