Vene keel

Veelinnud

Peedu Imanta luu järge Tammeougu Mari

Sörve mihed lossutand vabuajas ülekaila maas.
Koosta Jüri olnd kangest tark.
Jürnas öpetand teistele vene keelt: “Nee, kes sedasi mere ääri koutu lodivad, nee on rübagud! Nee, kes kougemal meres käivad, nee on morjagud.”